Mateřská škola Šitbořice, okres Břeclav, příspěvková organizace

Školní 485, 691 76 Šitbořice              IČ. 75 021 99

ROZPOČET NA ROK 2018 ( v tis.Kč )

Rok 2018
Výnosy celkem 680
Příspěvek zřizovatele – provozní 680
Příspěvek zřizovatele – účelový                (s vyúčtováním)
Provozní dotace z jiných zdrojů
Zúčtování 403 do výnosů
Zapojení fondů do výnosů
Ostatní výnosy
Náklady celkem 680
Náklady 338
odpisy 72
energie 270
Ostatní neinvestiční náklady
Investiční náklady dle akcí

 

Šitbořice 21.11.2017                    Miroslava Kominacká, ředitelka

  

Mateřská škola Šitbořice, okres Břeclav, příspěvková organizace

 Střednědobý výhled hospodaření (tis.Kč)

rok 2019 rok 2020
Výnosy celkem 740 760
Příspěvek zřizovatel 740 760
Provozní dotace z jiných zdrojů
Zúčtování 403 do výnosů
Zapojení fondů
Ostatní výnosy
Náklady celkem 740 760
Náklady 388 408
odpisy 72 72
Energie 280 280
Ostatní investiční náklady dle akcí

Šitbořice 21.11.2017                                                                                                                    Miroslava Kominacká, ředitelka