Součástí MŠ je školní jídelna s vlastní kuchyní, která zajišťuje přesnídávky, obědy, svačiny pro přítomné děti a obědy pro zaměstnance.

Potraviny normujeme v souladu s Nutričním doporučením ministerstva zdravotnictví ke sledování spotřebního koše.

Stravné se platí zálohově převodem, vždy do 10. v měsíci, vyúčtování provádíme 2 x ročně.

Ceny stravného:     Kategorie:  MŠ 3-6 let         přesnídávka, oběd, svačina 32,- Kč

                                                     MŠ 7 let         přesnídávka, oběd, svačina 35,- Kč

Ceny jsou včetně pitného režimu a další ovocné svačinky.

Školní kuchyně: