Kritéria pro přijímání dětí do mateřské školy (pro školní rok 2018/2019):

  1. Přednostně přijaté děti ze spádového obvodu Šitbořice (trvalý pobyt)

Povinné předškolní vzdělávání –  rok před nástupem do ZŠ

  • Děti, které dosáhnou 5 let věku k 31. 8. 2018
  • Děti s odkladem školní docházky
  • Děti, které dosáhnou 4 let věku k 31. 8. 2018
  • Děti, které dosáhnou 3 let věku k 31. 8. 2018
  1. Děti z jiného obvodu, které dosáhnou 5 let věku k 31. 8. 2018 5 bodů
  2. Děti z jiného obvodu, které dosáhnou 4 let věku k 31.8.2018   4 body
  3. Děti z jiného obvodu, které dosáhnou 3 let věku k 31. 8. 2018 3 body
  4. Děti ze spád. obvodu, které dosáhnou 3 let věku k 31. 12. 2018 2 body
  5. Děti, které dosáhnou 2 let věku k 31. 8. 2018        1 bod

– je možné přijmout pouze v případě volné kapacity a za předpokladu zajištěných organizačních a bezpečnostních podmínek pro všechny děti.